या सदरातील एक प्रकरण हे एक ९६ कुळी मराठा आडनाव दर्शवते.आपले विचार किंवा प्रश्न आपण संबंधित आडनावाखाली वर्ग करा.


थोरात

गोत्र :- देवक:- कुळदैवत:-

थिटे

गोत्र :- देवक:- कुळदैवत:-

दरबारे

गोत्र :- देवक:- कुळदैवत:-

दळवी

गोत्र :- देवक:- कुळदैवत:-

दाभाडे

गोत्र :- देवक:- कुळदैवत:-

धर्मराज

गोत्र :- देवक:- कुळदैवत:-

देवकते

गोत्र :- देवक:- कुळदैवत:-

धायबर

गोत्र :- देवक:- कुळदैवत:-

धुमाळ

गोत्र :- देवक:- कुळदैवत:-

नलावडे

गोत्र :- देवक:- कुळदैवत:-