या सदरातील एक प्रकरण हे एक ९६ कुळी मराठा आडनाव दर्शवते.आपले विचार किंवा प्रश्न आपण संबंधित आडनावाखाली वर्ग करा.


भागवत

गोत्र :- देवक:- कुळदैवत:-

भोसले

गोत्र :- देवक: कुळदैवत:

भोवरे

गोत्र :- देवक: कुळदैवत:

भोगले

गोत्र :- देवक: कुळदैवत:

भोईटे

गोत्र :- देवक: कुळदैवत:

मधुरे

गोत्र :- देवक: कुळदैवत:

मलापे

गोत्र :- देवक: कुळदैवत:

माने

गोत्र :- देवक: कुळदैवत:

मालुसरे

गोत्र :- देवक: कुळदैवत:

महाडिक

गोत्र :- देवक: कुळदैवत: